Denna delen av hemsida kommer att uppdateras efterhand
Cykeluthyrning
Båtuthyrning
Säl safari och kräft/hummerfiske
Vandringsled Sotenleden
Golf www.sotenasgolf.se
Fiske
Badhus www.tumlaren.com
Turistinformation www.sotenasturism.se